Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Giảm giá 42% dịch vụ Cloud Server cho anh em Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

VN-Zoom - Chia sẻ kiến thức và công nghệ máy tính FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Sử dụng diễn đàn [V-Z]

Bạn có thể tìm thấy các dữ liệu hướng dẫn cơ bản sử dụng diễn đàn [V-Z].

** Nếu bạn không tìm ra câu trả lời hoặc ban vẫn còn thắc mắc về cách sử dụng, xin hãy ấn vào đây để đặt câu hỏi.

Bắt Ðầu Kiếm

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.