Chương trình giảm giá đặc biệt dành cho khách hàng mua hàng gia dụng Samsung trên hệ thống lazada
Nhập mã " SSHA04 " giảm 10%

Địa chỉ tham gia áp mã
https://www.lazada.vn/samsung-gia-dung-khuyen-mai/